Higurashi no Naku Koro ni Gou BD Version 13 – 24

Episode 24 : MU
Episode 23 : MU
Episode 22 : MU
Episode 21 : MU
Episode 20 : MU
Episode 19 : MU
Episode 18 : MU
Episode 17 : MU
Episode 16 : MU
Episode 15 : MU
Episode 14 : MU
Episode 13 : MU
Episode 24 : MC
Episode 23 : MC
Episode 22 : MC
Episode 21 : MC
Episode 20 : MC
Episode 19 : MC
Episode 18 : MC
Episode 17 : MC
Episode 16 : MC
Episode 15 : MC
Episode 14 : MC
Episode 13 : MC